Om EB Hedlund

EB Hedlund & Co AB ligger i Dala-Floda i Dalarna, och är en komplett leverantör av byggnadsprofiler. Företaget tillverkar och säljer lister, foder, socklar, rörinklädnader och fönsterbänkar till kunder i byggbranschen. EB Hedlund, med 50 års erfarenhet i branschen, grundades 1971. Vi är i dag cirka 40 anställda, som strävar efter en hantverksmässig noggrannhet och högsta möjliga kvalitet.

Omoss_1

Kvalité

Vi levererar hållbarhet och finish på alla produkter.

Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet och har gott om kunniga råd att ge.

Mångsidighet

Vi har inga sortimentsbegränsningar.

Snabbhet

Små serier i produktion och korta ledtider. Vi har utvecklat en målningsteknik, där vi lägger en UV-lack före grundmålning och som spärrar mot fiberresningar.

Flexibilitet

Med lösningar och olika infästningsalternativ, genom att vi är duktiga på specialkulörer kan beställningar skräddarsys.

Uppsala-390_1920px

Miljöarbete & hållbarhetsarbete

EB Hedlund har funnits i över 50 år och tänker fortsätta länge till. Det ger oss ett långsiktigt perspektiv på vår roll i samhället och att agera hållbart i alla aspekter är därför centralt. Vi värnar om starka och långsiktiga relationer gentemot anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter som bygger på tillit och respekt. Därför är det viktigt med frågor så som en säker och trygg arbetsmiljö för våra anställda, öppenhet, transparens och likabehandlingsprinciper. I alla våra affärsrelationer följer vi lagar och regler och vi står för en hög affärsetik.

EB-Hedlund vill ta sitt ansvar avseende miljö- och klimatpåverkan genom att välja hållbara alternativ och att integrera hållbarhet i företagens alla delar. Vi vill vara proaktiva i vårt arbete med hållbarhet, för att ge vårt bästa bidrag till att minska miljö- och klimatpåverkan till förmån för kommande generationer.

Bland våra åtgärder kan bland annat nämnas att:

  • Utbilda, informera och organisera så att varje medarbetare vet vilken miljöpåverkan hans eller hennes arbete innebär.
  • Verka för att våra produkter i minsta möjliga mån gör åverkan på miljön – utan att försämra produktkvaliteten.
  • Ständigt arbeta för att förbättra företagets miljöarbete ihop med våra leverantörer.
  • Hålla oss ajour med miljöutvecklingen inom branschen.
  • Anlita speditörer som har miljöpolicy.
  • Minimera användande av lösningsmedelsbaserade färger.
  • Ta tillvara på spill för energiförsörjning.
  • Välja och framhålla certifierat virke från hållbara skogsbruk i så stor utsträckning som möjligt.