Minska buller i idrottshallar med akustikribbor

Olika former av oönskade ljud, buller eller hög ljudvolym är ett stort problem i idrottshallar och idrottslokaler. Framförallt kan mycket distraktioner och störningar där spelare i lagsporter inte hör varandra direkt påverka sportutövandet och det skapar även en otrevlig miljö att vistas i för publik och åhörare. Samtidigt ställer stora offentliga lokaler höga krav på smidiga underhållsbehov och stor slitagetålighet. Olika former av träpaneler och ribbor är en bra och miljövänlig lösning för detta.

Ett bättre ljud vid nöjesarrangemang

Idrottshallar ofta är spelplats för andra former av nöjesarrangemang som innehåller musik med hög volym eller framträdanden med ljudförstärkning är det viktigt att kunna reglera och påverka hur mycket ljud det är som når ut från lokalen och stör omgivningen. Att balansera ljudkvalitet och ljuddämpning kräver därför expertkompetens. Vi kan erbjuda en rad lösningar där man både kan reglera och förbättra hur efterklang och eko beter sig i lokalen, samtidigt som man dämpar störande ljud utåt.

Ljuddämpning via akustikpaneler

Med hjälp av våra specialgjorda akustikpaneler och långa erfarenhet i branschen kan vi hjälpa er förbättra en befintlig lokals ljudbild. Både om det gäller att dämpa ljudet med ribbor eller för att förbättra den inre ljudbilden med tätare panel och samtidigt skapa en tilltalande miljö.

Vi kan det där med (o)ljud

Vi på EB Hedlund har arbetat med dessa frågor sedan 1971 och kan hjälpa dig med rätt lösning för idrottshallar och andra större inomhusarenor. Kontakta oss för att få veta mer om vilka möjligheter det finns för att förbättra en oönskad situation i befintliga lokaler eller för att få det rätt direkt vid nybygge. Vi är måna om att dina behov och önskemål ska kunna uppfyllas. Kontakta oss för att få veta mer.

Branschvana

En fördel när du har med oss att göra, är att vi är vana vid att jobba med beställare inom branschen. Vi talar helt enkelt samma språk, och detta förenklar kommunikationen avsevärt.