Minska bullret i skolan

Skolor kan vara en av de miljöer där ljudvolymen är högst och slitaget är stort. Samtidigt är det också en arbetsmiljö som just har behov av mest lugn och ro. Att studera i en miljö där ljud hela tiden stör är ett stort problem för många barn idag och en påfrestande arbetsmiljö för de lärare och personal som arbetar där.

En bättre skolmiljö

Genom att dämpa mängden ljud i korridorer, föreläsningsalar, aolor och skolsalar förbättrar du snabbt arbetsmiljön för både elever och lärare. Ljud från en sal hörs inte in i en annan. Träribbor med akustikduk har en mycket effektiv ljuddämpande effekt och ger även en mycket varm och vacker miljö. Det är en enkel och kostnadseffektiv lösning för att skapa både ljuddämpande funktion och tilltalande estetisk form.

Proffs på ljuddämpande lösningar

Vi på EB Hedlund har sedan starten 1971 lärt oss allt om hur träpanel dämpar ljud utan att ge avkall på andra behov kring säkerhet, miljö och utseende. Vi kan skräddarsy lösningar för t ex den krävande skolmiljön och leverera helhetslösningar för montering i befintlig miljö eller i helt nya lokaler. Ribbor kan leveras oljade eller målade precis efter önskemål.

Men även skapa bättre ljud

Samtidigt som ljuddämpning är det vanligaste behovet i skolmiljön så finns det även behov av att kunna reglera och förstärka volymen i andra lokaler. I större föreläsningssalar och aulor finns det ofta ett behov av att kunna förstärka och rikta ljudet så att det når ut till alla åhårare i lokalen. Vi kan givetvis därför tillhandahålla specialgjorda akustikpaneler som hjälper dig med just detta. Kontakta oss för att få veta mer!